Неділя, 20.09.2020, 19:15


Драбівський навчально-виховний комплекс
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка-гімназія"
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 8907
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правила конкурсного приймання до Драбівської гімназії

 

     Розроблено на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджено наказом  Міністерства   освіти  і  науки  України  від  19. 06. 03 № 389 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04. 07. 03 № 547/7868

    Обговорено, схвалено і прийнято на спільному  засіданні    педагогічної  ради (протокол № 6 від 30.03.04) і  Ради  Драбівського   навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа  І – ІІІ  ступенів  імені  С.  В.  Васильченка-гімназія» (протокол № 14      від 30.03.04)

Внесено доповнення і схвалено на засіданні Ради Драбівського НВК «загальноосвітня школа І – ІІІ  ступенів  імені  С.  В.  Васильченка-гімназія»  (протокол № 28 від 12.09.06)

Правила конкурсного приймання

1. Приймання дітей до гімназії державної та комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.

2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

4. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.

5. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

6. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (до 25 серпня).

7. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

8. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

9. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

10. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учня, довідки про здоров’я дитини.

11. До конкурсної комісії можна подати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

12. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків.

13. Конкурсні  випробування  для  учнів,  які вступають  до 1-го класу гімназії  (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

      Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

14. Співбесіда як один із видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

    Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з районним відділом освіти.

 

15. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з районним відділом освіти.

      Можливе часткове  використання творчих завдань.

16. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

17. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

18. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

      Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

19. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді.

20. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії.

21. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року.

22. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

23. Результати усного випробування оголошуються в той самий день,    письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення.  Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

24. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та       ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

25. З категоріями учнів, зазначених у пункті 24, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

26. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

27. Діти, які не зявилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

28. Для більш об’єктивного оцінювання результативності навчання учнів, здійснення систематичного контролю за якістю їх знань загальна кількість балів при вступі в гімназійний природничо-математичний клас залежатиме від річної оцінки з математики, оцінки за І директорську контрольну роботу з математики по відбору в гімназійний клас, балів за ІІ директорську контрольну роботу з математики (тестові завдання), балів за екзаменаційне випробування з математики (тестові завдання), середньої кількості балів за співбесіду.

Загальна кількість балів при вступі в гімназійний суспільно-гуманітарний клас залежатиме від річної оцінки з української мови, оцінки за І директорську контрольну роботу з української мови по відбору в гімназійний клас (диктант з граматичним завданням), оцінки за ІІ директорську контрольну роботу з української мови  (тестові завдання), оцінки за екзаменаційне випробування з української мови (диктант), середньої кількості балів за співбесіду.

29. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

30. У разі прибуття дитини, яка навчалась в гімназії іншого міста, вона автоматично зараховується в гімназійний клас відповідного профілю.

31. До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків на імя директора навчального закладу, копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

32. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається  протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з районним відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

33. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

34. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

35. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

36. При наборі в гімназійні класи залишити 2 вакантні місця для учнів, які протягом перших двох місяців навчання в 5х класах загальноосвітньої школи покажуть високі результати з математики або української мови (класи природничо-математичного або суспільно-гуманітарного напрямків).

Надати цим учням право скласти іспит із профілюючого предмету.

При високих результатах досягнень, виявлених під час здачі іспитів, і на підставі наказу директора НВК зарахувати даних учнів в 5ті гімназійні класи відповідного профілю.

37. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог  Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії.

38. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії за його результатами покладається на районний відділ освіти.

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
Погода
Гаряча лінія
Розклад дзвінків
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Drabiv NVK © 2020Безкоштовний хостинг uCoz